Portfolio

War in chess

Posted Under:

WAR IN CHESS

 Στο έργο war in chess μια παρτίδα σκάκι  μεταξύ ανθρώπου και σκακιστικού προγράμματος θα εξελιχθεί πλαισιωμένη από λέξεις που οδηγούν σε websites σχετιζόμενα με τον πόλεμο. Το war in chess παραθέτει  την εικόνα του παιχνιδιού απέναντι στην εικόνα του πολέμου με  λέξεις  που μας μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο.

Tην Δευτέρα 20 Απριλίου 2009  ο πρωταθλητής Ελλάδος Grandmaster Χρίστος Μπανίκας   θα αρχίσει  μια παρτίδα με λευκό χρώμα εναντίον του ισχυρού σκακιστικού προγράμματος Rybka 3. Μέσω τις αρχικής σελίδας www.spyrosnakas.com οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν την παρτίδα σε ζωντανό χρόνο καθώς επίσης και να ψηφίζουν για την επόμενη κίνηση της μηχανής.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

To παιχνίδι με την ευρύτερη έννοιά του έχει να κάνει με έναν κλειστό οροθετημένο χώρο ο οποίος διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες που τηρούνται και από τις δυο  αντιμαχόμενες πλευρές. Ο σεβασμός των κανόνων και του χώρου δράσης προκαλεί ως αποτέλεσμα μια αίσθηση ελευθερίας κινήσεων και επιλογών. Ως αρνητικό πρόσημο αυτών των ιδιοτήτων του παιχνιδιού μπορούμε να πάρουμε τον πόλεμο. Ένα από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων  πολέμων είναι η απροσδιοριστία αρχής και τέλους τους (Ιράκ, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν) κόβοντας έτσι μια για πάντα και την τελευταία κλωστή που τους  συνέδεε συμβολικά  με το παιχνίδι.

 O Ranciere σημειώνει ότι    “…τα ετερογενή στοιχεία τίθενται μαζί προκειμένου να προκληθεί σύγκρουση”. Αυτή η σύγκρουση προκαλεί λάμψη αλλά και ταυτόχρονα υπογραμμίζει  ότι η “…ετερογένεια των στοιχείων αντιστέκεται στην ομοιογένεια του νοήματος.”[ Jacques Rancière The Politics of Aesthetics για τα ελληνικά: Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, επιμέλεια Γιάννης Σταυρακάκης & Κωστής Σταφυλάκης , εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2008,σελ.93].

  Στο συγκεκριμένο έργο η παρτίδα σκακιού μεταξύ της μηχανής και του Χρίστου Μπανίκα θα εξελίσσεται πλαισιωμένη από οχτώ  λέξεις οι οποίες θα οδηγούν σε websites  σχετικά με τον πόλεμο. Aυτά θα έχουν πληροφορίες για διάφορους πολέμους που είναι σε εξέλιξη τώρα ή έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτή η συνύπαρξη μέσα στο έργο  των ετερογενών στοιχείων ( παιχνίδι – σύγχρονος πόλεμος) από τη μια υπογραμμίζει τα διαφορετικά στοιχεία τους και  από την άλλη σχολιάζει υπόρρητα τις έννοιες της κοινοτικότητας  και της ατομικότητας.

 Μέσω μιας μορφής πρόσκλησης το  κοινό θα ψηφίζει  για μια από τις υποψήφιες κινήσεις της μηχανής και  στο έργο αυτή η ετερογένεια από διαλεκτική σύγκρουση, μετατρέπεται , χωρίς να χάνει την έντασή της, σε ένα ιδιότυπο μόρφωμα  στο οποίο αναπτύσσονται υπόγειες  περίεργες συνδέσεις. Η ατομική προσπάθεια  ενός πολύ ισχυρού παίκτη, η μηχανή, αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει και θα επιδράσει μέσω της ψηφοφορίας  στην εξέλιξη της παρτίδας, προκαλούν ένα οριακό και ανεπαίσθητο χάσιμο των ορίων μεταξύ παιχνιδιού – πολέμου αλλά και παράλληλα του ατομικού  και δημοσίου χώρου επιλογής και  δράσης.

 

WAR IN CHESS

 

The  project war in chess is a chess game between a human player and a chess  program. The project will take place in real-time on my personal website www.spyrosnakas.com at a rate of one move per day. The current position will be displayed on the website and the chessboard will be surrounded by eight words, which are linked to various war-related websites (articles, pictures, videos).

The game will commence on Monday, April 20th 2009, with Greek Champion, Grandmaster Christos Banikas, behind the white pieces, facing the strongest commercial chess engine, Rybka 3. Visitors can not only follow the progress of the game, but also actively participate in it by voting for the Rybka’s next move. Voting is effected by clicking on any of the eight words.

War in chess projects the image of the chess game against the image of war, words being the connecting link between the two concepts.

A few words about the project

The game, in its wider meaning, has to do with a strictly defined playing ground, that is governed by certain rules, observed by both opposing sides. Respect to these rules and the playing ground gives rise, as a result, to a feeling of freedom of choice and movement. We may consider War as the negative projection of these properties of the game.

One of the most significant aspects of modern wars is the impalpability of beginning and end (Iraq, Palestine, Afghanistan), thus cutting once and for all the knot that symbolically  tied war to the game.

According to Ranciere, “…the heterogenous elements are put together in order to cause collision”. This collision produces spark, but at the same time also underlines that “…the heterogeny of the elements resists the homogeny of the meaning”.

In this particular project, the chess game between the machine and the human player will take place in an environment created by links related to war. These links lead to material about various wars that are in progress or have concluded in the recent past.

This co-existence, within the art project, of the heterogenous elements (game – modern war) on the one hand highlights their different aspects and, on the other, comments on the concepts of sociability and individuality.

Through this form of inviting the public to become part of the project, this heterogeny is transformed, without loss of intensity, from a dialectical clash to a idiomorphic pattern, in which strange connections develop under the surface. The individual effort of a very strong chessplayer, the machine, but also the public that will be following the progress of the chess game and participate in it, provoke a marginal and indiscernible disappearance of the limits between Game and War, as well as those between individual and public space.